dros

26.4.05

 

dechre lagio

yn barod. cwpwl o bostiau braidd yn ddi-fflach a dwi'n pwdu. ta beth. rhaid yn gynta i fi ddiolch yn fawr i nic a'i forfablog am fy nghyfeirio fi i The 365 Days Project - cân 'wedi'i darganfod' ('found') ar gyfer bob dydd o'r flwyddyn aeth heibio. ma pob un yn record fydden i wrth fy modd yn ei darganfod mewn bwced ffair sborion capel (di hynna ddim yn swnio'n gret. ella fod rhaid esbonio mod i wrth fy modd yn ffeindio pethe felna. neu i roi fel arall, dwi'n perchen ar fwy o charming pieces of crap dwi'n methu iwsio na lot o bobol. llenwi twll mewn sgwrs mae o fel arfer...)

dim llawer i'w riportio - mae gwaith yn dechrau bwyta bob dim arall (ail sgrifennu traethawd ar waith Linda Nochlin. dynes glyfar.) - heblaw amser gwylio teli: newsnight a the fugitive, hanner a hanner, neithiwr. biti garw fod plastic surgery live wedi gorffen â ni wedi dod at y gyfres mor hwyr. ta beth, bydd raid i fi dynnu socs lan a meddwl am be dwi'n mynd i ysgrifennu cyn eistedd o flaen y cyfrifiadur tro nesa, yn bydd?

*sgwennwyd tra'n gwrando ar 'sweet talkin' woman' gan Eldorado a 'zipcode' gan st etienne :)*

Comments:
Dere mlaen. Bys. Mas. O'r. Tin. (h.y. pen-ol, nid y peth sy'n dal ffa wedi pobi a thomatos chopiedig a phethau cyffelyb)
 
ffein. anodd gwbod be i weud heb rwdlo am be bynnag sy ar y mrens i, neu ddechre name-droppio. gawn ni weld...
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Archives

04.2005   05.2005   06.2005   07.2005   08.2005   09.2005   10.2005   11.2005   12.2005   01.2006   02.2006   03.2006   04.2006   05.2006   07.2006   08.2006   09.2006   12.2006   03.2007   11.2007   01.2008   02.2008   03.2008   04.2008   07.2008   10.2008  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]