dros

27.7.05

 

helo, a ffarwel, auf wiedersehen...

wel. dwi bant i'r swisdir fory. sypreis brawychus i'r sara ansbectoledig, ddigaffinedig a phajamified bore ma. dwi'n hedfan o luton nos yfory, i zurich, ac yna'n cysgu ar lawr 'florian' cyn mynd ymlaen i enefa (blyyy) i gychwyn ar y press trip...
Presstrip: European Gay Lesbian Youth Conference 2005

Sunday, July 31st

08:00 pm Dinner in a gay-friendly restaurant with a
representative of Geneva Tourism. Possibility to enjoy nightlife.

Monday, August 1st (Swiss National Day Bank Holiday)

09:00 am Meeting with Mr. François Haaker-Chijner, Secretary
General of "Dialogai (Homosexual Association based in Geneva)
10 :00 am Transfer to the countryside for typical 1st August brunch at a farm.
12:00 City tour:

- International Organizations
- Lake Side / Water Fountain
- Bains des Pâquis
- English Garden

06.10 pm Visit to the Lavaux vineyards for an aperitif in a typical wine cellar.
07.00 pm Transfer to Lausanne to the restaurant "le Pure" (Situated in the heart of the new Flon area, this modern restaurant offers a wide selection of "design" dishes mostly italian and French. Enjoy your food in a very plain and sober decoration with very friendly waiters.) (be ma hynna'n feddwl?)
10.00 pm Enjoy nightlife in Lausanne and the fireworks for the
Swiss national day (We suggest you to discover the different possibilities of nightlife for the Gay & Lesbian)

Tuesday, August 2nd 2003

09.30 am Transfer by coach to Olympic Museum and visit of the museum
10.45 am Transfer at the restaurant "Le Jet Lag" and meeting with
two representatives of "Vogay" (TBC)
(Jet Lag is a friendly restaurant. French and exotic
cooking with a cosy atmosphere.)
Time for leisure
Dinner with the participants of the European Gay
Lesbian Youth Conference

Wednesday, August 3, 2005

01.30 pm Departure for a guided sightseeing tour though the Lower
and Upper Country of the Principality of Liechtenstein
03.00 pm Visit of the Galina falconry in Malbun (alpine area),
an exciting experience to get close to eagles, falcons, hawks and
eagle-owls (yesssssss)
05.30 pm Wine degustation at the Wine Cellars of the Prince of
Liechtenstein (*waaaaaaaaaay!*)

Friday August 4, 2005

10.00 am Press Conference at Congress Center Davos
02.30 pm Meeting the guide Maya Schmuker (bonus! schmucker!) and take the mountain railway up to Schatzalp. Test the summer sledging, visit the alpinum schatzalp (alpine flowers) or go on a short hike. (hmmmm...)

Saturday, August 5, 2005

Tour through the trendy Zurich West
07.00 pm Dinner at Restaurant Kochs ("kochs". hehehe)
Dancing in the Club Labyrinth (Guestlist) (waaaaw...)

Sunday, August 7, 2005

Guided tour through the old part of Zurich (ac adre wedyn...)dyna'r edited highlights. cymysgedd od o bethau diflas iawn iawn, a slejo, blasu gwin a chware efo cestrels. a siarad efo lot o bobl hoyw, neis, siwr o fod. so, ie. fyddai 'nol fis awst - cadwch lygad ar y moblog (os oes diddordeb da chi, innit) - falle y byddai'n gallu hel lluniau...

gwefan y gynhadledd (almaeneg oce, saesneg doji)

hwyl!


(ps: for the record, dwi ddim yn lesbian: ma gobaith i chi 'to, bois... *sniffl unig*)

25.7.05

 

mmyyyyy

so. gan fy mod i wedi llwyddo i dorri bron pob un o fy habits cyfrifiadurol (heblaw ebay, a'r peth arall) wrth dynnu'r plwg ar y cysylltiad 'LAN' am dair wythnos, a 'mod i'n teimlo'n hungover ar gwsg, eto (ydw, dwi'n gwybod ei bod hi'n amser te. nesi fethu cysgu tan bump. oce, pan dwi'n deud 'methu cysgu', dwi actually'n golygu ydi 'gwglo patrick mcgoohan yn drylwyr a darllen pob un rhifyn o spiderman sy' gen i'.), mae'n anodd gwybod be' i flogio amdano (heblaw patrick mcgoohan, sydd nawr reit ar dop y rhestr yn fy good books, uwchben george foreman, joan rivers a falle hydnoed y brodyr 'hynci' wilson).
dwi bant i'r swisdir i'r gynhadledd-hoyw-enfawr ddiwedd yr wythnos, ar ol bod yn teithio rownd llundain a'r de-ddwyrain am bythefnos bron ("hel tai!"), mae'n siwr y medrai flogio rhyw 'chydig am hynna nesmlaen. eniwe. fydden i oleia'n rhoi linc diddorol i roi pwynt i'r post 'ma, ond dwi heb fod ar y we ers sbel...

six of one

 

cyn mynd i'r ciando

wedi rhoi'r cyfrifiadur yn ôl at ei gilydd o'r diwedd: jyst nodyn byr i sôn am

coastalcaper.co.uk

ma dave 'di diflannu ar daith feic o waelod i ben i waelod y deyrnas unedig i godi arian i dalu am driniaeth ei chwaer yn america.

mae o'n foi neis, noddwch o cwic!

11.7.05

 

*galw stelcwyr carol smillie*

dyma be sy'n digwydd pan dwi'n gadael y cyvriviadur am sbel - colli mas ar 'madras' geraint griffiths ar ebay a (bambambabababaaaaa) pethau fel hyn:


Date: Mon, Jul 11, 2005 11:40 am +0100
From: *********
To: *********
Subject: Granada Television

FOR IMMEDIATE RELEASE

Information contact:
*********
Phone: ***** ******
e-mail: *********

TV Company seeks applicants for new summer show.

With 20 leading celebrities already waiting to model for you Granada TV are looking for artists who can aspire to the title of Britains most talented amateur portrait painter and to appear in a new television series called 'A Brush with Fame'. 9 cities around Britain will play regional hosts to a national art road show, giving would-be artists the chance to win both the title and a contract with Washington Green, Europes largest art publisher, at a grand final in London later in the year. Graham Alexander Lee, owner and publisher of Art-Travels, the only Internet directory in the U.K. dedicated to art tourism said, "When I was approached by a friend at Granada TV to help promote the series, I knew that it was a unique chance for the thousands of gifted painters we have in the U.K. not only to paint or draw a famous personality but also to have their work nationally recognised."

"There has never been an opportunity like this before. I know that there are plans to regularly feature contestants on 'Good Morning' with Fern Britton and Phillip Schofield as well as frequent progress reports on GMTV. With this combination of enthusiasm, celebrity involvement and media spotlight the programme is bound to be compulsive viewing."

Carol Smiley, star of B.B.C. TV's "Changing Rooms" and the current hit daytime show "The People's Court", has been confirmed as presenter, with celebrity artist and Royal portrait painter Christian Furr as chairman of the judging panel. Granada TV and their production team are looking for anyone and everyone who has ever fancied putting pen, ink or paint to paper to come forward and are actively encouraging less experienced and aspiring painters to apply. This is an exceptional competition, open to anyone over the age of 18, so apply now while places are still available.

For more information on how to enter this unique Granada TV competition contact *********.waw. yessssss. hwreeee. waaay.

o ddifri ddo - os oes diddordeb da chi, rhowch nodyn a nai hala'r wybodaeth ymlaen.

*hogi brwshys*

1.7.05

 

rhestrsiopaflog

yo. mae pawb wedi graddio, ac y prysur adael caer-grawnt. dwi wedi penderfynu aros i fyny yma am gwpwl o wythnosau ella, i wneud fy ffortiwn. symud ty yfory, efallai, ac yn dechrau swydd fach newydd yma, hefyd. dwi di bod yno'r rhan fwyaf o'r wythnos yn gosod arddangosfa brintiau (cymysgedd o waith budur mewn oferals, gwisgo menyg bach gwyn a defnyddio drils mawr o wahanol fathau [maniwal ac awtomatig].) - ceisio cadw o ffordd y dathliadau graddio, falle, gan fod bron pawb o mlwyddyn i'n gadael am byth bythoedd a finne'n neud blwyddyn arall ar ol hon (aeth yr arholiadau'n iawn, sbo, gyda llaw. fenis a dürer flwyddyn nesa. boring ond dwi'n gobeithio gneud traethawd hir ar bwnc secsi. dwi am feddwl am y peth.). unrhywbeth arall? wel, dwi di cael gig bach fel hostess mewn parti i bobol hyfryd trepan records yn llundain fel 'the matron'. syniad gus (aka carnival of souls) oedd y persona, a dwi'n gobeithio sianelu hatty jacques, judy garland a rhywfath o fadam whiplash, a gwisgo lot o golur. mae bod yn nightclub hostess hen ffasiwn, secsi a blin yn un o fy mreuddwydion mwyaf sili a hyfryd. gobeithio y gai mwy o waith ganddyn nhw. hefyd am bopio i lawr i sussex am gwpwl o ddyddiau i lolian a cherdded caeau mewn cwpwl o ddyddiau falle. a mynd a mam rownd robert sayle nesmlaen yr wythnos 'ma (a dad a'r snacsyn rownd yr amgueddfa werin). a trefnu'r swisdir. mae'n rhaid cofio gwneud hynny.

damia. dwi'n brysur yn maxi-ffaffian, dyna ydi'r neges. yn y cyfamser, ewch i weld body of mortal sin ar moblog (eitha saff i'r gwaith, dwi'n credu - ond rawnchi). falle byddwch chi'n nabod y ffotograffydd ;) (cyn belled bo chi ddim yn meddwl mai dyn yw e, y basdards).

iawn te, digon o fwydro. ffon yn canu.

Archives

04.2005   05.2005   06.2005   07.2005   08.2005   09.2005   10.2005   11.2005   12.2005   01.2006   02.2006   03.2006   04.2006   05.2006   07.2006   08.2006   09.2006   12.2006   03.2007   11.2007   01.2008   02.2008   03.2008   04.2008   07.2008   10.2008  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]