dros

30.5.06

 

:(

Paul Gleason wedi marw. Pwy? Ie, y cwl dwd yna.

pethe nol i normal dydd gwener. byddaf wedyn yn rhydd o 'siaclau' (ie, 'siaclau'. take it, kate roberts) hanes celf tan fis gorffennaf. a byddai'n ceisio postio rhwbeth arall, llai depressing, mwy sylweddol cyn bo hir. wpî!

27.5.06

 

rhag ofn i chi anghofio...

heddiw yw 'diwrnod cenedlaethol' 'halio trwy'r dydd o flaen pobol eraill'.

aaa, dwi'n caru'r we.rhagor o flog-fewnbwn jiwsi a da (nid am y hal-a-thon gyda llaw) wythnos i heddiw a.k.a. diwrnod-bennu-gradd. daliwch mlaen i'ch pans, basically.

24.5.06

 

psychosis

di datlygu perthynas bersonol efo'r teledu unwaith eto: 2.12 AM ddoe.

fues i'n ysgrifennu post hir am hwn - fel arfer, nath y cyfrifiadur ddechre bwyta'i gynffon ei hun, ac fe ddiflannodd popeth... yr oll sy'n dal i fodoli o'r post blaenorol yw:Uchod: chi'n getio'r neges, dwi'n siwr. ma'r dyn yn dduw.

GLYN 2 WIN !!1!!!

ps: pen blwydd hapus i harri ma-hari bo-bari mcFabulous. xxxxxxx

20.5.06

 

back by dope demand...un 1. bach 2. hawdd i chi... fy ffeinals mewn wythnos. myyy. gesiwch y record a gewch chi bresant. sori'i fod e mor 1. slap 2. dash, o'n i'n trio bwyta fruit pastille-lolly meirioledigedig yr un pryd. siarad yn fuannnnn...

xxxxxx

Archives

04.2005   05.2005   06.2005   07.2005   08.2005   09.2005   10.2005   11.2005   12.2005   01.2006   02.2006   03.2006   04.2006   05.2006   07.2006   08.2006   09.2006   12.2006   03.2007   11.2007   01.2008   02.2008   03.2008   04.2008   07.2008   10.2008  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]