dros

20.3.07

 

tri pheth.

1. mae'r blog, yn amlwg, yn dal i gysgu. allai ond ymddiheuro am hynny a gweud bo gen i 'VIG PLANS' (unwaith fyddai ar y we, ynde). fel presant i'r dau berson arall sy'n darllen hwn sydd 1. ddim nawr yn byw efo fi 2. ddim yn dad, geshwch pa anifail dwi'n meddwl amdano i ennill gwobr YSBLENNYDD.

2. o'n i'n gwglo llunie o 'gaws drewllyd' a ddes i'n ol i'r blog yma (cliciwch ar tim booth! waaa!).
moment onanistig, gawslyd, dechnolegol sbwci.

3. chi 'di darllen hwn gan Brian Sewell? Ma'r boi yn lej, a , er gwaetha'r hiliaeth ddiog (mae o'n hen ddyn), mae o'n taro'r hoelen ar ei phen. Rant ar gyflwr ein 'casgliad cenedlaethol' -- dwi'n mynd i roi e yn y banc. gewch chi fe ar ol y grawys (fi: bwyd afiach a rantio. be amdanach chi?)

swsus mawr. xxx

Archives

04.2005   05.2005   06.2005   07.2005   08.2005   09.2005   10.2005   11.2005   12.2005   01.2006   02.2006   03.2006   04.2006   05.2006   07.2006   08.2006   09.2006   12.2006   03.2007   11.2007   01.2008   02.2008   03.2008   04.2008   07.2008   10.2008  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]