dros

20.10.08

 

for wales...


9.7.08

 

diweddara - cyhoeddi mewn void

sy'n gam bach bach ymlaen o gyhoeddi yn fy mhen.

dwi'n amau imi wneud niwed parhaol i'n nghronfa ddata mysql, felly mae'r wefan newydd yn slo iawn yn cychwyn. gobeithio bod dim gormod o eco yn y lle ma, ac y siaradwn ni'n fuan.

xx

7.4.08

 

ma gyda pobol crymych *bach* o esbonio i'w wneud

plis, plis stopiwch neud pethe mor stiwpid a hyn.

:O

17.3.08

 

*bwp*ymddiheuriad cyntaf: ni fydd y ffrancs yn cael eu darlledu fel odd son. dyn nhw ddim off y cards - rhaid i ni aros am 'achlysur arbennig' tan gawn ni'i weld o.

pob lwc gyda'r briodas, rhys i., felly.

dwi'n ceisio symud y blog i wordpress felly byddwch yn amyneddgar da fi.

mae cael monitor newydd wedi gwneud byd o les - dwi'n gallu gweld be dwi'n deipio! (o'n i wedi dechrau meddwl taw'n sbecs oedd ar fai).

llun o bibliodyssey. cwl bananas!

2.2.08

 

linc brau

Casglu'r Tlysau >> Celf Gain

20.1.08

 

DAL Y CHYFFIN FFON FRANK

*ecscliwsif**

bydd s4c yn ail-ddarlledu Torri Gwynt a

bampadabaaaaaa

Pobol y Chyff

yn fuan. cadwch lygad mas! rhagor o wybodaeth i ddilyn. os ddangosan nhw 'cefin gwlard' a caryl a dyfan, bydd fy mywyd teledu cymraeg yn gyflawn, a allai fynd nol i wylio re-runs o csi ac ellen ar chanel tri deg pump.*falle - sai'n arsed i jecio

Labels: ,


15.1.08

 

intervention #1: aveburygwefan ian russell

Labels: , ,


Archives

04.2005   05.2005   06.2005   07.2005   08.2005   09.2005   10.2005   11.2005   12.2005   01.2006   02.2006   03.2006   04.2006   05.2006   07.2006   08.2006   09.2006   12.2006   03.2007   11.2007   01.2008   02.2008   03.2008   04.2008   07.2008   10.2008  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]