dros

28.4.05

 

///

wel, ma'r benthyciad di cyrraedd. sylwes i ar y ffordd allan o'r banc fod cynnig arbennig yn y siop deithio drws nesa - pythefnos yn koh samui (sp?), all-inclusive am, wel, swm fy menthyciad i. peth da nad oes gen i basport ar hyn o bryd (angen ei hadnewyddu mae hi. diolch i anffawd arall rhwng mr gwallt a mr siswrn, dwi'n edrych fel croes rhwng cadfael sant a paul mccartney ar hyn o bryd. dwi'm isio gweld hynna'n sbio allan o'n pasport arnai am ddeng mlynedd :( rhaid, felly, aros iddo dyfu.). yn hytrach na thaith i'r trofannau, setles i ar dvd (derek & clive), dec newydd o top trumps (smash hits 2), bar o green & blacks (cnau a chyrains), albym ELO a le Petit prince ar cd.

fel arall, ma pethe'n dechrau prysuro ogwmpas c-g. mwy o fyfyrwyr, mwy o dwristiaid, mwy o dramps, cyfarfodydd, pobol i'w hosgoi. (gymres i deif llythrennol tu ôl i'r fitamins yn boots ddim sbel yn ôl - habit greddfol - pan welais i'n hen athrawes gramadeg rwsieg o'r flwyddyn gyntaf: dynes oedd yn dychwelyd gwaith cartref efo 'you need help!'; 'what is wrong with you?' neu groesau enfawr gwyrdd drosto fe i gyd. un o'r rhesymau mod i rwan yn hanesydd celf ac nid yn ieithydd...) ta beth, ie, caergrawnt.
rodd hi'n braf, rywsut (ac mewn ffordd braidd yn rong, mae'n siwr), gallu gweld angladd Gwynfor Evans ar y teledu ddoe a finne ddim adref - rodd hi'n edrych yn braf yn aber, a'r ymdeimlad anghydffurfiol cristnogol yn eitha reffreshing, gymaint dwi di arfer gweld mynaich, daeoniaid ac altarboys yn rhedeg ogwmpas y colegau eu ffrogiau. anaml iawn dwi'n cael gwylio s4c yn y stafell gyffredin yma - dwi'n osgoi gneud, fel arfer (ddim jest achos ei fod o'n crap weithiau). er bod fy ffrindiau i gyd yn (weddol) barchus o 'mhecadilos i ynglyn â'r gymraeg, ac yn defnyddio ambell frawddeg eu hunain, erbyn hyn ("pwdin blew", yn bennaf): dwi wastad yn teimlo fel rhyw was ferm stiwpid mewn stori kate roberts, yn gorfod ymddiheuro am wedd backward y peth, am y synau od.

ta beth - ymarfer tynnu bys mas di hwn. rhaid ceisio peidio troi'r blog hwn yn livejournal 'fyd: er mwyn y plant ac er mwyn fy hunan barch. allwn i ei feio fe ar fywyd ynysig myfyrwyr prifysgol c-g, neu ar y ffaith mod i'n hollol self obsessed. gawn ni weld.

Comments:
He he he! Fi ond yn pigo arno ti achos mod i'n methu meddwl am unrhyw beth i sgwennu amdano ar hyn o bryd!

"You're so evil! You're so tainted!"

"Yes! And I'd do it again, I tell you! I'd do it again in an instant! Aaaaahahahahaha!"

*ahem*
 
*neidio mas trwy'r ffenest*
 
He he he! Falch bod ti'n gwbod am beth fi'n son!
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Archives

04.2005   05.2005   06.2005   07.2005   08.2005   09.2005   10.2005   11.2005   12.2005   01.2006   02.2006   03.2006   04.2006   05.2006   07.2006   08.2006   09.2006   12.2006   03.2007   11.2007   01.2008   02.2008   03.2008   04.2008   07.2008   10.2008  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]