dros

20.5.06

 

back by dope demand...un 1. bach 2. hawdd i chi... fy ffeinals mewn wythnos. myyy. gesiwch y record a gewch chi bresant. sori'i fod e mor 1. slap 2. dash, o'n i'n trio bwyta fruit pastille-lolly meirioledigedig yr un pryd. siarad yn fuannnnn...

xxxxxx

Comments:
rhywbeth o'r talking heads? cliw plis.....!
 
chwffin el, na!
 
OcĂȘ, dim clem. Cliw?

Ma'n edrych fel un o'r Franks efo clustia blin. Neu ddreigia fel clustia.

"Ear be dragons!"

Pob hwyl efo gweddill dy dymor!!
 
wel, rhodrigo, ti ar y trywydd iawn efo dy sylwadau. tri gair. cynta'n dechrau efo'r F-word. sori am graprwydd y cliwiau - dimond licio chware efo paint ydwi...
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Archives

04.2005   05.2005   06.2005   07.2005   08.2005   09.2005   10.2005   11.2005   12.2005   01.2006   02.2006   03.2006   04.2006   05.2006   07.2006   08.2006   09.2006   12.2006   03.2007   11.2007   01.2008   02.2008   03.2008   04.2008   07.2008   10.2008  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]