dros

30.3.06

 

Scotch-Eggflogmae 'di bod yn fis, bron, ers i dj scotch egg chwarae yn y portland. y rheswm 'dwi 'di cadw hwn (heblaw am fel homage bach i 'Gross Jar' vice) yw oherwydd amgylchiadau ei dderbyn: yn ystod y 'pawse taflu party eggs', glaniodd rhwng fy mronnau (gan ffrwydro wy 'parti' dros fy décolletage), bownsio a glanio wedyn yn fy ngwydr coca cola (gwag). os bu erioed arwydd gan dduw/y duwiau fod yr wy hwn yn un arbennig: "hwn", fel ma'r sais yn dweud, "oedd e".

eeniwe - ar hyn o bryd: ma rhyw fath o saim yn datblygu ar waelod y gwydr (adwaith cemegol rhwng coca-cola a breadcrumbs, dwi'n gesio). dim ond mymryn o lwydni sy' 'di datblygu, a hynny ar yr ochr fewnol: allai ddim cadarnhau os taw'r clingffilm sy'n ei gadw fe mor ffres, neu'r ffaith taw scotch eggs yw'r 'cockroach of the snack world', a bod e ddim yn debygol o bydru, byth. chwyddodd y cling ffilm i greu siâp dôm wythnos diwetha', ond nawr mae 'di mynd 'nôl i lawr.

yn gryno: mae'n edrych bach fel gewin troed hen ddyn, wedi'i orchuddio mewn briwsion bara.

DYMA::::

lincs diddorol, fodd bynnag:

i wefan bad timing, sy'n gyfrifol am rai o'r nosweithie neisha yng nghaer-grawnt (ma na lincs a gismos a blwrbs)

gwefan doddodo

ac ove naxx

ww, a germlin

oedd i gyd yn chwarae hefyd. o'n nhw ACES, yn enwedig ove naxx a maruosa (ddim cweit yn saff i'r gwaith, falle, itsi bitsi - ond ma llwyth o lincs diddorol...)

laters!

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Archives

04.2005   05.2005   06.2005   07.2005   08.2005   09.2005   10.2005   11.2005   12.2005   01.2006   02.2006   03.2006   04.2006   05.2006   07.2006   08.2006   09.2006   12.2006   03.2007   11.2007   01.2008   02.2008   03.2008   04.2008   07.2008   10.2008  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]