dros

22.2.06

 

partneriaeth sifil a heroin; difyr a'r dwys; llon a'r lleddf; reis a chips

...(blog di-drywydd braidd ond llawn maeth ta beth)...

'di bod yn rhy brysur i sôn am hwn yn gynharach: o hyn ymlaen, bydd capel y coleg ar gael i bobl o'r un rhyw gael eu uno'n sifil - y capel cynta i dorri/ffeindio ffordd o osgoi gwaharddiad 'mae'r Eglwys yn Lloegr 'di osod ar seremonïau i bobl hoyw. braf gweld fod rhywun ogwmpas y lle ma'n berchen ar fymryn o sens.


Dean considers blessing gay couples in civil partnerships
o'r Guardian.Uchod Co ni'r capel. Wa-WI!

...a co ni'r webcam. mae'n hynod ddiddorol. falle rhyw ddiwrnod welwch chi flob nid annhebyg i fi'n wadlo ar draws y sgrin yn edrych yn cwl. :(

on: re: y 'drafodaeth' dros/yn erbyn 'going cold turkey' ar sianel pedwar (os oes un). yn fyr:

1. o'n i'n meddwl taw joc oedd e
2. wy di cael digon ar a) 'jyncis' = "character actors" (h.y. pobol hyll)yn edrych braidd yn clami ar the bill yn gweiddi 'i just wants me stuff!' (gweler hefyd: yr alun yn pobol o pobol y cwm/kurt cobain incident.) a b) pulp fiction yn neud i'r holl beth edrych yn rhy secsi ar y diawl. mae hwn yn "hard-côr", bach fel heroin.
3. wy di anghofio beth yw tri. a, ie hold on, mae'n neud gwylio'r teli yn Ddewis! -braidd yn bonslyd oui, ond ti'n gorfod penderfynu os tisio gwylio pobol yn mynd twrci oer, yn fyw ar y teli, (added bonws: ma'r wali 'na off y newyddion arno fe), neu beidio. wy'n ei chael hi'n anodd ei wylio fe i gyd ond ma'n amazing.

cwstard lleuaeth:

gwobr: rhwbeth oddi ar y ddesg am y briff-syniad-rhaglen-deledu fwya off-key a gwarthus (rhybudd: fi sy bia "the big fight live: ogwen vs cothi mudfest II" a "wigwam ogwen" - sioe daith mam-a'i-mab yn astudio hanes llosgach yn nghymunedau mwyaf diddorol cymru. think dai jones meets barbarella.) postiwch eich syniadau isod, neu eu hala at drosywrbos[malwen]gmail[pwynt]com. gwan. nai barsel bach i'r ennillydd. weeei!

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Archives

04.2005   05.2005   06.2005   07.2005   08.2005   09.2005   10.2005   11.2005   12.2005   01.2006   02.2006   03.2006   04.2006   05.2006   07.2006   08.2006   09.2006   12.2006   03.2007   11.2007   01.2008   02.2008   03.2008   04.2008   07.2008   10.2008  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]