dros

11.12.05

 

pishin, pishin...

HALELIWIA! yma (<----), yn ei holl ogoniant, y mae'r rhestr fer gwobr "Bad Sex in Fiction" y guardian. dwi'n trio ngorau i feddwl am rywbeth i'w ddweud amdanyn nhw, ond allai ddim trosglwyddo'r golwg ar fy ngwyneb mewn geiriau. rhywbeth fel hyn falle:


dwi'n trio meddwl am 'gontendwyr' cymraeg. off top fy mhen (ac o'm llyfrgell bitw):

ma 'na un yn 'smôc gron bach' sy' di aros efo fi ers pan yn blentyn ifanc (mewn ffordd wael)

un nos ola' leuad (yn sicir: '"fel hyn" medda hi, "fel hyn" medda fi' etc. anodd peidio ei ddychmygu 'ar y job' tra'n gwisgo helmet feic)

y twr (un arall o'r 'fel hyn, fel ymas' os dwi'n cofio'n iawn. oes patrwm ysgwn i? falle bo fi di ffeindio 'nhestun m.a. hwre!)

aa shit, 'cof yn pallu': fydd raid i fi edrych am ragor pan ai adre at fy llyfrau. unrhyw gynigion yn y cyfamser ddo?

Comments:
Like Zorro.
:D
 
"less of a sauce, more of a glaze"

Damo, newydd gofio 'mod i wedi bwriadu coginio'r ham 'na heno.
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Archives

04.2005   05.2005   06.2005   07.2005   08.2005   09.2005   10.2005   11.2005   12.2005   01.2006   02.2006   03.2006   04.2006   05.2006   07.2006   08.2006   09.2006   12.2006   03.2007   11.2007   01.2008   02.2008   03.2008   04.2008   07.2008   10.2008  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]