dros

20.10.05

 

heeey, hello, what's happening.

dwi dal yn fyw rhag ofn eich bod chi'n poeni. wedi bod yn sownd yn fy sedd-ffenest o flaen fy ngoeden rhosod, yn edrych allan dros y parc a'r eglwys gatholig ac yn darllen am Venis ers, wel, darllenwch ddyddiad y post diwetha. mis? yndi, dwi'n gwbod, mae'n swnio'n fywyd caled iawn. dwi di arfer bron efo byw mewn atig (mae'r gegin ar y llawr cynta'. 'di rhedeg yn ol reit i fyny i dop y ty i nol halen ddim yn hwyl. na cario bwyd poeth i fyny i'w fwyta, mewn steil manuel *slap ar y pen*). mae hwyl eitha trist ar y dre ar hyn o bryd - pobol yn gwahanu, symud i ffwrdd, wedi blino &c - 'lly mae mywyd cymdeithasol i'n reit ddistaw. eitha peth rili, mae gen i LWYTH o waith i'w wneud. hydnoed os ydi o'n hanesu celf.

eniwe, blog go iawn nesmlaen. traethawd ar ffurf bensaernïol y funduq (neu fondaco) yn aros. waaaaay!

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Archives

04.2005   05.2005   06.2005   07.2005   08.2005   09.2005   10.2005   11.2005   12.2005   01.2006   02.2006   03.2006   04.2006   05.2006   07.2006   08.2006   09.2006   12.2006   03.2007   11.2007   01.2008   02.2008   03.2008   04.2008   07.2008   10.2008  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]