dros

24.8.05

 

ok, y sgor:

dwi'n gweithio yn y ffatri joclet (*myyy*) yn nhywyn. lot. yn pacio granola bars o bob math. mae'n iawn, dwi wedi bod eisio gweithio hefo conveyor belts ers pan yn lodes ifanc. eeeniwe, point yw, os nad ydwi'n cysgu, dwi'n pacio ffwj (hehe! ddim really! toffi a pecan ddoe!) - felly mae'r overhaul (sut mae gwneud hynny, gyda llaw?) a'r wpddet arfaethedig yn mynd i fod 'chydig to. yn y cyfamser, cadwch yn saff. a phob tro y byddwch chi'n 'tycio' mewn i far grawnfwyd braster isel yn yr wythnos nesa, gobeithiaf y bydd deigryn o lawennydd yn powlio i lawr eich boch, ddarllennydd, mewn diolchgarwch am yr holl waith caled dwi'n neud i'w cael nhw i *mewn* i'r mwltipac, ac yna'r mwltibaciau i mewn i'r bocsys, ag ati ag ati. fel 'tu ol i'r dorth...' rili. ond allai sicrhau fy mod i'n edrych yn eitha ciwt yn fy iwnifform, a ddim yn dorthaidd o gwbwl. heddwch allan!

Comments:
damn good blog, check out mine http://juicyfruiter.blogspot.com, comments always welcome!
 
Ooo, Halo. Ma mam yn gweithio yn Nhywyn ac yn rĂªdio (wel, mynd i) siop y ffatri ar ddechra bob tymor i brynu llwythi o joclet i'w hogan fach gal mynd i'r coleg efo hi. A dim ond 98kcal :D
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Archives

04.2005   05.2005   06.2005   07.2005   08.2005   09.2005   10.2005   11.2005   12.2005   01.2006   02.2006   03.2006   04.2006   05.2006   07.2006   08.2006   09.2006   12.2006   03.2007   11.2007   01.2008   02.2008   03.2008   04.2008   07.2008   10.2008  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]