dros

25.7.05

 

mmyyyyy

so. gan fy mod i wedi llwyddo i dorri bron pob un o fy habits cyfrifiadurol (heblaw ebay, a'r peth arall) wrth dynnu'r plwg ar y cysylltiad 'LAN' am dair wythnos, a 'mod i'n teimlo'n hungover ar gwsg, eto (ydw, dwi'n gwybod ei bod hi'n amser te. nesi fethu cysgu tan bump. oce, pan dwi'n deud 'methu cysgu', dwi actually'n golygu ydi 'gwglo patrick mcgoohan yn drylwyr a darllen pob un rhifyn o spiderman sy' gen i'.), mae'n anodd gwybod be' i flogio amdano (heblaw patrick mcgoohan, sydd nawr reit ar dop y rhestr yn fy good books, uwchben george foreman, joan rivers a falle hydnoed y brodyr 'hynci' wilson).
dwi bant i'r swisdir i'r gynhadledd-hoyw-enfawr ddiwedd yr wythnos, ar ol bod yn teithio rownd llundain a'r de-ddwyrain am bythefnos bron ("hel tai!"), mae'n siwr y medrai flogio rhyw 'chydig am hynna nesmlaen. eniwe. fydden i oleia'n rhoi linc diddorol i roi pwynt i'r post 'ma, ond dwi heb fod ar y we ers sbel...

six of one

Comments:
Be di'r gynhadledd-hoyw-enfawr os gai ofyn?
 
wedi derbyn y sialens i fod yn 'newyddiadurwraig' swyddogol-iaith-saesneg (a chymraeg, siwr o fod) i'r European Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Youth Exchange, 2005, yn y Swisdir. mae'n swnio fel hwyl - off allan i sortio'n yswiriant a ballu rwan: nai roi blogsyn bach amdano fo nesmlaen!
 
Mmmm, Butterscotch Stallion.
 
hehehehe. fi di bod yn gweiddi hynna trwy'r pnawn. rhifyn arbennig cyn swper, wedi'i leoli yn y gorllewin gwyllt am ddim rheswm...
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Archives

04.2005   05.2005   06.2005   07.2005   08.2005   09.2005   10.2005   11.2005   12.2005   01.2006   02.2006   03.2006   04.2006   05.2006   07.2006   08.2006   09.2006   12.2006   03.2007   11.2007   01.2008   02.2008   03.2008   04.2008   07.2008   10.2008  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]