dros

7.6.05

 

catharsflog

gair i fyny. sut mae'n mynd? blogsyn bach self-indulgent ar fy rhan i - y cof yn dechrau pallu, a dau arholiad gen i ddydd mercher. *sgreechian fel merch* ag ati.

[saib byr wrth i fi gerdded rownd y lawnt/cae/maes (nid dros y lawnt/cae/maes. chwip din fyswn i'n gael am hynny) i nôl can o sodapop o'r peiriant. ydy mae'n hwyr, ond pop fizzi yw un o fy hoff bethau yn y byd, a dwi'n *dysgu* pethau *pwysig*, goddamia! dwi angen y siwgwr! allwn i roi'r gorau i unrhyw un o fy vices fory (gan gynnwys scalpio fy hun yn achlysurol, ebay a smocio crac), {saib o fewn saib i gael pwl o ddolur rhydd fydde'n gneud i gi bach drwg gochi o dan ei ffwr. iesu grist o ble ddaeth hwnna. *sori bois*}, ond ddim pop pigog, o unrhyw fath (heblaw pethau sili fel vanilla-mocha-venti-decaff-diet-coke, sy'n llawn esgyrn sbesial hen ferched a bonets babis bach wedi'u herwgipio ac ati.)]

*saib arall, ac anadl ddofn i werthfawrogi fod yr ipod (itunes dal yn bod yn crap) wedi dewis 'more than a feeling' gan boston ar ei ben ei hun. mae'n haws, nawr, dychmygu'r adolygu canol-nos sydd o 'mlaen i mewn ffurf montage i'r gân yma - yn gorffen efo fi'n chwarae'r fwyell-solo (ar gitar dwbwl.) yn sefyll ar ben eglwys sant pietro yn y fatican mewn sbot-olau, wedi gwisgo fel 80s-super-sexxed-syr-christopher-wren ("i'm thinking *prince video* here?"). wel. mae'r gân di bennu nawr. bols.*

eeniwe, fel y gwelwch chi, dwi'n cael trafferth canolbwyntio. on the plus side, ges i un o rhein:trwy'r post gan dad heddiw (wel, mae fy un i ychydig yn fwy swanci, ac yn biws). y bwriad: i fi siarad efo pawb adre *trwy'r cyfrifiadur* gan fod y ffôn shiti "three" yn, wel, shiti. nid fy syniad i, hoffwn ychwanegu. y realiti: dwi'n methu stopio gwisgo fe, consequently yn gorfod dynwared robot, britney spears, rhywun yn chwarae robot wars/rheoli robot o ryw fath, ocsiwniar, prince a gwerthwr ffenestri trwy'r amser. dwi'n laugh a fucking minute, ydw wir. *ochenaid*. eeniwe, diolch dad am y gismo diweddaraf.

dwi bron â chael digon rwan - gwell mynd yn ôl at y llyfrau. ymddiheuriadau am natur eratig (ac achlysurol ddisgusting) y post hwn. fel o.n: mae gen i gyfrif flickr rwan: cliciwch fi dwi ar dân!, felly os chi angen mwy o, y, FI, chi'n gwybod ble i fynd (i fy nghyfrif flickr, nobend).

oce. nosdaxxxx

Comments:
Iesu! Newydd weld y llun ar y dudalen ola'... Ffwoar! ;-)

O.N. Ffansi jwmp? He he he!
 
be, yr un efo'r tits? *chwerthin yn hapus*

dwi'm yn gwbod yn gwbod *faint* yn union o bobol ar gymysgedd od o class As nesi godi ofn arnyn nhw'n noson honno... "oh my god! it's the fly! jeff goldblum's got tits! waaaargh!" &c
 
sgeipier fi: el_contito
 
*ddim cweit yn dallt...*
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Archives

04.2005   05.2005   06.2005   07.2005   08.2005   09.2005   10.2005   11.2005   12.2005   01.2006   02.2006   03.2006   04.2006   05.2006   07.2006   08.2006   09.2006   12.2006   03.2007   11.2007   01.2008   02.2008   03.2008   04.2008   07.2008   10.2008  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]