dros

21.5.05

 

yr hen a wyr; yr ifanc, wel, ma nhw'n gorfod eistedd ar lawr, am nad oes ganddyn nhw gadeiriau.a fydd dim chwaith, tan iddyn nhw ddysgu "sit" i barchu

Dyma'r edefyn mwya unintentonally hilarious (ac annwyl mewn ffordd) dwi wedi weld ar y maes am sbel: Cadeiriau Panty. *pen mewn dwylo*

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Archives

04.2005   05.2005   06.2005   07.2005   08.2005   09.2005   10.2005   11.2005   12.2005   01.2006   02.2006   03.2006   04.2006   05.2006   07.2006   08.2006   09.2006   12.2006   03.2007   11.2007   01.2008   02.2008   03.2008   04.2008   07.2008   10.2008  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]