dros

10.5.05

 

cyfri

wrth gau llwyth o hen ffenestri, nesi sylwi faint yn union o bynciau-blogs dwi di'u gadael ar eu hanner yn y pythefnos diwethaf. peth i wneud efo'r ffaith mod i

1. wedi datblygu 'cyfaint-consentrasiwn' byr eithriadol dros y ddwy flynedd ddiwethaf (dim gwobrau am gesio sut, cos dwi ddim yn gallu cofio... *hoho!*)

2. wedi bod yn eistedd ar fy soffa yn bwyta oatcakes ac yn darllen llyfrau amherthnasol neu tenuously perthnasol ambyti rhyw, ym, a vice am y canfed tro (gan freuddwydio y byddai, rhyw ddiwrnod, yn ymddangos yn yr adran 'DOs' *sniff/chwinci*). dweud y gwir, allai argymell 'Woman's Experience of Sex' (1983) gan Sheila Kitzinger (ll:face fooor ra-di-ooooo:ll). mae'n llawn diagramau o ddynion barfog, a pobol yn bwydo o'r fron, a lot o bethau diddorol eraill.

3. yn cadw fy holl egni ar gyfer sgrifennu adolygiad o Acoustic Ladyland, ac o Barbarella i Pictiwrs.com ella. dweud y gwir, dwi'n ecseited bost am Jane Fonda Season yn y Picturehouse dros y ffordd. hefyd yn eitha ecseited am y dewis o snacs (sy'n cynnwys crëëps efo enwau fel 'the big crêpeowski' a 'gone with the crêpe') fydd ar gael.

4. dair wythnos i ffwrdd o'n arholiadau cyntaf ers bron i ddwy flynedd, ac yn panicio braidd a swnian gormod...

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Archives

04.2005   05.2005   06.2005   07.2005   08.2005   09.2005   10.2005   11.2005   12.2005   01.2006   02.2006   03.2006   04.2006   05.2006   07.2006   08.2006   09.2006   12.2006   03.2007   11.2007   01.2008   02.2008   03.2008   04.2008   07.2008   10.2008  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]