dros

17.5.05

 

cyfarfod rhyfedd...

gesi fy nghyfarfod cyntaf fel aelod o'r Emmanuel Picture Guild heddiw - sy'n gyfrifol am brynnu darluniau i gasgliad parhaol y coleg. yn bresennol: llond llaw o ddynion barfog yn drewi o bibau; rhyw ddynes oedd yn edrych fel tase hi di gorchuddio'i hun mewn glud a rhedeg trwy siop yma a, sioc! horer!, yn ffresh off y teli: yr 'hanesydd celf'/housewives favourite, Dr Nigel Spivey...do'n i erioed wedi siarad efo'r boi, ac yn gyson di ceisio ei anwybyddu pan oedd o'n tor-heulo yn ei drons yng ngardd gefn fy nghymdogion. erbyn hyn, fodd bynnag, mae'n nos lun ni'n anghyflawn a gwag heb installment arall o'i raglen How Art Made The World (adolygiad da iawn yma - lawr y dudalen tua hanner ffordd), law yn llaw รข pyrfio arno'r diwrnod wedyn ar top table, yn bwyta salad, ac yn rhedeg ei fysedd trwy'i wallt (sydd, gyda llaw, wedi ei highlightio yn broffesiynol dyddie 'ma). ta beth. y brif drafodaeth ar yr agenda oedd dechrau chwilio am artist i beintio portread o'r meistr i'w roi yn y neuadd fwyta. ein prif broblem? mae'r boi yn, wel, wirioneddol hyll:(yr unig lun i mi allu ei ffeindio ohono ar y we. mae'n flattering iawn, chwarae teg...)

unrhyw gynnigion?

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Archives

04.2005   05.2005   06.2005   07.2005   08.2005   09.2005   10.2005   11.2005   12.2005   01.2006   02.2006   03.2006   04.2006   05.2006   07.2006   08.2006   09.2006   12.2006   03.2007   11.2007   01.2008   02.2008   03.2008   04.2008   07.2008   10.2008  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]