dros

13.4.05

 

wel, gan bo fi yma

o flaen y cyfrifiadur, ac y byddai di anghofio 'nghyfrinair (ych)/rhedeg mas o stêm yn fuan, fydde'n well postio rhywbeth, o'n i'n meddwl.

heb fod isio cychwyn yn rhy current affairsy, na (dduw mawr) gosod tôn ar gyfer y dudalen 'ma, ond bu farw Andrea Dworkin ddoe (yn ifanc o bum-deg-wyth oed): dynes fuodd yn sgrifennu'n eang ar, rhyw a phornograffi: bod y ddau, yn aml iawn, yn debycach i drais: sgil y niwed 'roedd Dworkin yn gweld y gallai dynion ei achosi i ferched.

////oce. wedi bod allan am dro ac yn ôl: ac wedi dileu'r rant am y dde americanaidd a rôl rhyw, *fyddwch chi'n falch o glwed, hoho!*, ac am roi hwn yn ei le (diolch nofx \m/)


Mr. mccarthy killed the light he didn’t wake his lovely wife
He left the key inside the door, woke up on the wrong side of the bed
She can’t remember what he said but she sure knew what he had done
Little choices in a, a little town maybe a, little man is right to be afraid
Biblic moralization, identity frustration, confused man cannot know his heart
So he may be fucking her, but he’s thinking about him
Catherine mckinnon does exist, she likes to call herself a feminist
A crusader who fights the patriarch. but what she really hates is sex
Simple solutions created by black+white thinking. too bad the world not work that way.


Catherine should be busy porkin, that dolt andrea dworkin
I think they need a good hard fuck
Cause she may be off her back now she needs to get off ours
The little man sits all alone, his sexuality’s been cut in stone
He doesn’t love her, she really don’t care
Two victims of the black and white

(sori am ddyfynnu'r gân i gyd, dwi'n licio hi)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

pwt yn y guardian

nodyn a lincs gan yr hyfryd ffleshbot (rhybudd: ddim yn y swyddfa, plis, os nad ydych chi'n gweithio i swyddfa'r ceidwadwyr cymraeg neu rwbeth, a ddim os ydych chi'n blentyn bach &c)


Comments:
Cwrddais i ag Andrea Dorkin nôl yn y dydd, ac o'r holl awduron cwrddais i â nhw tra gweithio fel llyfrgwerthwr, gyda un eithriad posibl, hi oedd y ffeinaf, fel person.

O'r darn yn y Guardian:
The attacks on Dworkin were not only personal; they also applied to her work. John Berger once called Dworkin "the most misrepresented writer in the western world". She has always been seen as the woman who said that all men are rapists, and that all sex is rape. In fact, she said neither of these things.
 
wedi rhoi tweak i'r offending frawddeg - o'n i wedi cyffredinoli braidd. dwi'n dal i gredu, fodd bynnag, na wnaeth dworkin ddim i osgoi'r camgymeriad/camddehongliad yma o'i gwaith. yn fy marn i, does na ddim lot o wahaniaeth rhwng 'to say' a 'to condone'. ti'n gallu gneud yr ail un heb ddweud dim byd, wrth gwrs.
ar y llaw arall, allai ddim dweud i fi 'rioed ei chlywed hi'n siarad ar y radio na'r teledu, heb sôn am ei chyfarfod. ac mae'n wir dweud fod gan bawb ei agenda pan fyddan nhw'n siarad am y math yma o beth, neu'n trafod y math yma o gymeriad. wedi bod yn meddwl lot am y pwnc yn ddiweddar ydwi, ac mae'n anodd i fi benderfynu be sy'n tynnu fwya ar y rhan gywir o mrens i. ond ma'r gan nofx na'n neud i fi deimlo'n debyg i sut dwi'n teimlo am yr achos. sooo... *rhy slo ar fore llun i ffurfio dadl*
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]





<< Home

Archives

04.2005   05.2005   06.2005   07.2005   08.2005   09.2005   10.2005   11.2005   12.2005   01.2006   02.2006   03.2006   04.2006   05.2006   07.2006   08.2006   09.2006   12.2006   03.2007   11.2007   01.2008   02.2008   03.2008   04.2008   07.2008   10.2008  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]