dros

14.4.05

 

ma'r post diwetha 'na'n

sili. gwell felly gor-flogio am chydig bach, i gadw'r balans. meddyliwch amdano fe fel "taflu scatercwshins o ffraethineb i'r corneli moel, a gosod tusw o faterion o'r newyddion ar y bwrdd coffi" *pukes up pelvis*

ar y nodyn yna, oes gan rywun gynnig am gyfieithiad o'r idiom 'na? rhowch wybod.

ta beth, dreulies i sleisen o'r pnawn yn gwrando ar 'songs in the key of life' gan stevie wonder. y cwestiwn yw (a dwi ddim yn trio bod yn ciwt. dwi o ddifri am hyn), sut mae dyn yn delio efo gymaint o hynna ffync yn ei fywyd? sut fydde ti'n copio efo bod mor ffynci a hynna trwy'r amser? dwi'n meddwl am hyrbi hancoc hefyd, pan dwi'n deud hyn. fod pob peth ti'n neud yn ffynci, i ryw raddau. allen i feddwl fod e'n achosi lot o stress. fydde ti byth yn gallu cal rhyw normal, er enghraifft: jest "gettin' tender" neu "gettin' funky". pwy a wyr be ma'r bobol ma wedi'i ddiodde i ddod รข mymryn o'u ffync hwy i'n bywydau bychain?

mwy am hyn wedyn - rhowch nodyn yn y cyfamser, ddo.

on: dydi songs in the key of life ddim i gyd yn dda, peidiwch a 'ngamddeall i.

*munud hefyd i werthfawrogi fod itunes wedi dewis 'sleeping beauty' gan hepburn, heb help neb, tra bo fi'n sgrifennu hyn*

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Archives

04.2005   05.2005   06.2005   07.2005   08.2005   09.2005   10.2005   11.2005   12.2005   01.2006   02.2006   03.2006   04.2006   05.2006   07.2006   08.2006   09.2006   12.2006   03.2007   11.2007   01.2008   02.2008   03.2008   04.2008   07.2008   10.2008  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]