dros

20.4.05

 

amser tamaid

bleeeeeech. ar ôl darganfod paragraff am ddefnydd ubiquitous diapered spandrels mewn cadeirlannau gothig canol, dwi di penderfynnu cymryd hoe i flogio a bwyta banana. cwestiwn yw: wel, beth i ddeud? dwi'n eitha sicir mai'r trywydd mwyaf anniddorol (ond, wel, yn ddigon eironig, be fydd yn ymddangos yma'n amlach na pheidio, dwi'n amau, hoho &c &c) ydi 'weeel, be sy ar fy meddwl i heddiw?'.

gwirionach fyth fyddai 'weeei! pab newydd!' (er, allai'ch cyfeirio chi i ddau rifyn gwych o wolverine - "The Shadow Pulpit" I a II (rhifynnau #177 ac 178): mae'n arwr crafangog yn trechu (ydi hwn yn air? wedi bod yn syllu arno fe am sbel rwan, a mae o di colli'i ystyr. tebyg i pan ti'n deud 'kylie minogue, kylie minogue' drosodd a throsodd. mae'n gallu arwain at seicosis. eeniwe...) 'Esgob y Bradlofruddwyr' (diolch, geiriadur.net), sef anghenfil Catholig o'r enw Dogma, sy'n rhan o gynllwyn gan Cardinal Panzer (read: Ratzinger) i gonfyrtio pawb yn Efrog Newydd yn Gatholigion trwy allyru pelydrau amledd isel (E.L.V.E.S) trwy'r awyr. Ma'r frwydyr yn ei arwain i grombil y Fatican, lle mae 'na lot o ladd - ac 'inquisition' ar ffurf menyw frestiog mewn lledr efo chwip. nai geisio rhoi stills i fyny. mae o'n grêt.).
so ie, y pab...

Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Archives

04.2005   05.2005   06.2005   07.2005   08.2005   09.2005   10.2005   11.2005   12.2005   01.2006   02.2006   03.2006   04.2006   05.2006   07.2006   08.2006   09.2006   12.2006   03.2007   11.2007   01.2008   02.2008   03.2008   04.2008   07.2008   10.2008  

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]